----------------

06.07.2022


Uwaga studenci !

termin składania wniosków w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w Domach Studenckich w Słubicach na rok akademicki 2022/23 dla studentów niebędących studentami UAM upływa z dniem 31.07.2022.
Studenci, którzy złożą wniosek po tym terminie, będą objęci postępowaniem uzupełniającym.
Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem zawarcia umowy najmu miejsca w Domu Studenckim jest dostarczenie do biura administracji akademików immatrykulacji na rok akademicki 2022/23.

----------------

06.06.2022


Uwaga studenci !

procedura składania wniosków w systemie USOS dla studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w Domach Studenckich w Słubicach dla osób:

1. mających w czerwcu status studenta (Kliknij tutaj)
2. przyjętych na I rok studiów (pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) (Kliknij tutaj)
3. przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia (Kliknij tutaj)

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków za pośrednictwem systemu USOS zamieszczone są na stronie: (Kliknij tutaj)

Studenci innych uczelni składają wnioski na formularzach dostępnych w Administracji Osiedla Studenckiego w Słubicach lub na stronie:

https://dsslubice.amu.edu.pl/dokumenty.html


----------------

15.12.2021


Uwaga studenci !

Informacje przygotowane przez Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej dla studentów zagranicznych na temat:
- zachowania się w przypadku podejrzenia infekcji COVID;
- zawierające praktyczne porady dla osób, które będą musiały poddać się kwarantannie:
SPRAWDŹ:
* What to do if I have symptoms of COVID
* Zasady kwarantanny w akademikach

----------------

07.06.2021


Uwaga studenci !

Od dnia 07.06.2021. studenci UAM składają wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w Słubicach wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem USOSweb na stronie: - http://usosweb.amu.edu.pl
Termin składania wniosków w systemie USOSweb upływa z dniem 28.06.2021.
Studentów UAM, którzy złożyli w terminie wcześniejszym wnioski w formie papierowej, dostarczając je osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail, prosi się o ponowne wygenerowanie wniosku zgodnie z powyższym wymogiem.
Pozostali studenci składają wnioski na formularzach dostępnych w Administracji Osiedla Studenckiego w Słubicach lub na stronie: - http://dsslubice.amu.edu.pl/dokumenty.html

----------------

5.11.2020


Zasady korzystania z domów studenckich w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
Kliknij żeby przeczytać

----------------

19.10.2020


Szanowni Państwo, Studenci – mieszkańcy akademików,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia w formie kontaktowej prowadzone na terenie powiatów i miast zaliczanych do tzw. czerwonych stref nie zostaną przywrócone przynajmniej do końca listopada br. Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na ten czas opuścić akademik i powiadomią o tym kierownika domu studenckiego (w terminie do końca bieżącego tygodnia, tj. 25.10.2020), zostaną zwolnieni z opłat za akademik za listopad oraz każdy następny miesiąc, podczas którego nie będą korzystać z zakwaterowania. W przypadku problemów z zabraniem rzeczy studenci mogą pozostawić je w pokojach.
Z poważaniem
Prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia
Czytaj więcej..
----------------